Stelling van de Week: ‘Mannen laten zich leiden door ratio, vrouwen door emotie‘

logo lustrum

Het cliché wil dat mannen zich laten leiden door ratio, en vrouwen door emotie. Is dit psychologie van de koude grond of schuilt hierin wel een kern van waarheid?

Hoe denk jij hierover?

  Merijn (22, Nederlandse taal en cultuur): Dit lijkt mij onzin. Ik denk wel dat mannen het belangrijker vinden om rationeel over te komen. En daardoor zijn ze er zelf van overtuigd dat ze hun emoties rationeel te lijf kunnen gaan.
Mette (21, Talen en culturen van India en Tibet): Ik denk niet dat dit waar is. Niet dat ik dat zeker weet – ik heb er zelf geen onderzoek naar gedaan – maar het lijkt mij dat dit van persoon tot persoon verschilt.
Jurriaan (19, Engelse taal en cultuur): Ik ben het hier deels mee eens. Ik denk dat vrouwen over het algemeen wat meer emotie tonen. Maar mannen kunnen net zo goed emotioneel zijn, bijvoorbeeld bij sportwedstrijden.

Het lichaam is gevoelig voor gevoelens en gedachten
Gevoelens en gedachten kunnen een grote invloed uitoefenen op het lichaam. Zozeer dat het er ziek of zieker van kan worden. Dat blijkt op het eerste van de drie lustrumcongressen van het Instituut Psychologie op 21 april. Lees meer

Leave a Reply