Stelling van de week: Opening academisch jaar, maar waar zijn de studenten?

Het academisch jaar 2010-2011 wordt op 6 september plechtig geopend. Dit jaarlijks evenement wordt gehouden in de Pieterskerk. Als je kijkt naar het programma, zie je dat de gebeurtenis voornamelijk draait rond het zingen van oude liederen en toespraken die gehouden worden door onder andere de staatssecretaris van Onderwijs en door professoren. Een formele aangelegenheid zoals deze spreekt de Leidse studenten niet echt aan.

Zou de opening van het academisch jaar een stuk aantrekkelijker worden voor studenten als het ook mede dóór studenten georganiseerd zou zijn?

Hoe denk jij hierover?

  Marit van Tellingen (23, Geneeskunde)
Ja, dat denk ik wel! Als het mede door studenten georganiseerd zou worden, zou er ook veel meer promotie zijn waardoor studenten er onderling ook meer over praten. Als de organisatoren van ‘Opening academisch jaar’ studenten de mogelijkheid zouden geven om het hele gebeuren wat extra’s te geven, zou ik er de volgende keer zeker bij zijn.
  Irisa Vedder (21, Pedagogiek)
Het zou vast een stuk aantrekkelijker zijn voor studenten als het allemaal wat leuker gebracht werd. En dat kan volgens mij door de inbreng van studenten. De traditionele basis moet blijven maar er kan bijvoorbeeld een jong iemand de tussenstukjes opvullen met een boeiende act die de Leidse studenten zou aanspreken. Maar het is nu gewoon een conventioneel gebeuren dat me niet meer aanspreekt omdat het ronduit saai is en daarom ga ik er ook niet naar toe.
  Frank Vos (24, Psychologie)
Voor mij in ieder geval wel, maar het past gewoon niet in het concept omdat de rector magnificus die de openingceremonie houdt, niet zomaar grapjes kan lopen maken. Dit past niet in het beeld dat hij en de universiteit als serieuze academische instelling, willen uitstralen. Ik zou er erg graag naar toe gaan als er wat meer entertainment zou zijn, maar dat past gewoon niet bij de opening van het academisch jaar en daar heb ik vrede mee.

Leave a Reply