Slecht idee – Coens column

Doorgaans is de gedachte als volgt: wie rijk en succesvol wil worden moet met goede ideeën komen.  Als je voor de rest van je leven binnen wilt zijn, hoef je bijvoorbeeld alleen maar een goed kerstliedje te schrijven. George Michael heeft dan wel last christmas zijn hart weggeven en niet meer teruggekregen, hij kan er nu wel mooi alle rechtszaken wegens zijn drank- en drugsmisbruik van betalen.

Wil je bijvoorbeeld dat de hele wereld je aanbidt en blindelings je producten koopt? Dan hoef je slechts één keer een aardig werkend apparaat te bedenken, je graveert er een logo in de vorm van een appel in en je presenteert elk jaar op geheimzinnige doch tevens spectaculaire wijze opnieuw hetzelfde apparaat, maar dan net even anders.

Maar waarom zou je al die moeite doen om iets goeds te bedenken? Waarom jaren broeden op een geniaal plan, als je ook gewoon al je slechte ideeën kunt slijten? Uiteindelijk gaat het erom hoe je iets verkoopt, hoe je jezelf en je idee in de markt zet. 

Als we wat verder teruggaan in de tijd, zien we voorbeelden van slechte ideeën die goed werden verkocht. Zo was er in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw iemand in Duitsland die een nieuw wereldrijk wilde stichten. Een tijdje leek het goed te gaan, maar wegens gebrek aan gedegen marktonderzoek was hij niet voorbereid op de tegenstand van de concurrentie. Wellicht dat daarna het hardnekkige idee postvatte dat de markt zichzelf altijd weer corrigeert.

Maar het gebeurt ook nu nog, recht onder onze Leidse neus. Iemand moet op een dag zijn opgestaan met het idee: laten we dat vermaledijde Latijn eindelijk eens van de bul halen. En een ander dacht weer: de college-inschrijvingen verlopen veel te probleemloos, laten we uTwist vervangen door een nieuw systeem dat niet toestaat dat een masterstudent zich inschrijft voor bachelorvakken.

Zo gezegd zo gedaan. Hoeveel geld er wel niet is verdiend met slechte ideeën, die weer vervangen moeten worden door nieuwe slechte ideeën. Een slecht idee is eigenlijk de grootste motor van een voortvarende economie. En wat dat zegt over de huidige kabinetsformatie, laat ik graag aan de lezer over…

Coen van Beelen

Leave a Reply