Stelling van de week: Premier Rutte is een aanwinst voor de student

rutteOnze kersverse premier heeft zich in de Tweede Kamer een goede debater getoond. De debatprijs rondom de regeringsverklaring is dit jaar dan ook naar Rutte gegaan. Maar niet alleen de manier waarop Rutte zijn standpunten heeft gebracht is het analyseren waard. Ook de inhoud van zijn verhaal verdient een kritische blik. Is het aantreden van Rutte als premier inderdaad een aanwinst voor de Nederlandse student?

Hoe denk jij hierover?

David (masterstudent Political Science, track: Dutch Politics)
Enkele van de beoogde maatregelen van kabinet Rutte I zijn hoger collegegeld voor langstudeerders en een sociaal leenstelsel voor de masterfase. Het verhoogde collegegeld voor langstudeerders treft studenten die niet nominaal studeren, zwaar. Stages, bestuursfuncties en buitenlandervaringen worden hierdoor onaantrekkelijk. Ook een sociaal leenstelsel in de masterfase slaat de plank mis: in uitgerekend de drukste fase van hun studie, worden studenten gedwongen een bijbaantje te nemen (wat ten koste gaat van studieresultaten en dus de ‘kenniseconomie’), of een hypotheek op hun onzekere toekomst, juist met de huidige arbeidsmarkt."
Jeroen (bachelorstudent Politicologie)
´Het aantreden van premier Rutte heeft voor de Nederlandse student zowel positieve als negatieve gevolgen. Positief aan zijn premierschap is dat er onder hem op verschillende posten zal worden bezuinigd, wat nodig is om de overheidsfinanciën op lange termijn op orde te brengen. Op deze manier wordt de overheidsschuld niet bij jongeren (studenten) neergelegd. Daartegenover staat een minder positief punt op het gebied van onderwijs, namelijk dat het collegegeld voor studenten die niet nominaal lopen, flink wordt verhoogd. Daarnaast zijn er wel hervormingen in het beleid van Rutte, die de positie van de startende student op de arbeidsmarkt verbetert, wat weer positief uitpakt voor de student.”

Mario (Masterstudent Political Science, track: Political Philosophy)
Donkere tijden zijn aangebroken voor Universiteiten als je het mij vraagt. Niet de aanbevelingen van commissie Veerman opvolgen, maar wel zwevende tarieven voor (tweede) masterstudies, inperking basisbeurs zonder dat het daarmee vrijgekomen geld aan kwaliteit wordt besteed en een nullijn voor lerarensalarissen in het middelbaar onderwijs. Nederland geeft de afgelopen jaren Europees relatief het minst uit aan hoger onderwijs. Helaas brengt ook dit kabinet daar geen verandering in, en hoe ze verwachten dat het verschraalde onderwijslandschap ooit internationaal moet kunnen concurreren is me een raadsel.

YouTube Preview Image

Leave a Reply