Student Xtra: Thomas M. Vegting

‘Mensen helpen staat op de eerste plaats’

Tegelijk met de Master Civiel Recht volgt Thomas de Master Staats- en Bestuursrecht. Behalve de klassieke opleiding Rechtsgeleerdheid, studeerde hij Notarieel recht. Zijn voorliefde voor pleiten, sporten en zijn levenslust maken van Thomas een echte Student Xtra. Met andere woorden een full-package student!

Pleitgenootschap ‘Virtus’
‘Er wordt te weinig geschreven en gepleit tijdens de studie’, vindt Thomas. Met deze gedachte besloot hij een pleitdispuut op te richten. Het idee is dat oudejaarsstudenten studenten begeleiden met onderzoek doen, een pleitnota schrijven, een presentatie houden e.d. Zodoende werd het pleitgenootschap ‘Virtus’ op één september jl. opgericht. Het bestuur bestaat uit actieve oudejaarsstudenten die bijgestaan worden door de sectie Burgerlijk Recht, met name prof. A.G.Castermans. De sectie ondersteunt het dispuut bij het zoeken naar een pleitruimte, en docenten helpen met het voorbereiden van een pleitnota. Waarvoor het bestuur van ‘Virtus’ uiterst dankbaar is. 

Rechtswinkel
Om theorie in praktijk te brengen, solliciteerde Thomas bij de Leidse Rechtswinkel. Hij heeft zich twee jaar lang bezig gehouden met Personen en Familierecht. Deze keuze was niet zomaar willekeurig. Dit vakgebied staat dicht bij mensen; denk bijvoorbeeld aan adoptie, echtscheiding en erfrecht. ‘Het vergt allerlei sociale vaardigheden.’ Mensen helpen staat op de eerste plaats, daarom probeert Thomas zijn kennis optimaal te benutten.

Theater
Thomas is lid van De Leidse Vereniging voor Studenten (L.V.V.S.) Augustinus. Het is één van de oudste en populairste studentenverenigingen van Leiden. ‘Het leuke aan Augustinus is dat je ruimte hebt om jezelf te ontwikkelen.’ Daarom is Thomas lid geworden van de Augustijnse Theatergroep. ‘Je wordt door de professionals begeleid en de groep is leuk en bijzonder’, verklapt Thomas. Hij heeft meegedaan met de voorstelling ‘Moulin Rouge’ en nu is hij bezig met de romantische komedie van William Shakespeare ‘Much Ado About Nothing’.

Leidse studentenleven
Het verenigingsleven is onlosmakelijk verbonden met het studentenleven. Je leert veel mensen kennen; je bouwt je eigen netwerk op. Maar één van de belangrijkste gevolgen is dat je jezelf leert kennen. Behalve uitgaan speelt sport een belangrijke rol in Thomas’ leven. ‘Sport brengt balans in het studentenleven.’ Of mooi uitgedrukt in het Latijn: Mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Leave a Reply