Van Master tot VENI: Lee Seymour

Burgeroorlogen kosten veel meer slachtoffers dan oorlogen tussen staten. Geschat wordt dat sinds 1945 twintig miljoen mensen om het leven kwamen door ruim honderdveertig verschillende burgeroorlogen. Waarom blijven sommige opstandige groeperingen bij elkaar, terwijl andere uit elkaar vallen in verschillende facties?

En welke invloed heeft dit op de ontwikkeling van de conflicten? Op deze vragen wil de Leidse politiek wetenschapper Lee Seymour een antwoord vinden. Met zijn onderzoeksvoorstel  sleepte hij een Veni-subsidie in de wacht.

Over de Veni-subsidie
De Veni is één van de subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor jonge, recent gepromoveerde onderzoekers. Zij krijgen elk 250.000 euro om drie jaar onderzoek te doen. Dit jaar werden er 161 toegekend, waarvan één aan Lee Seymour. 
19 Leidse onderzoekers wonnen een Veni-subsidie.

Leiders
Seymour ontdekte dat de positie van leiders binnen een groep essentieel is voor het bij elkaar blijven dan wel het uitelkaar vallen van opstandige groeperingen. Deze kennis is van groot belang, want op deze manier kunnen we beter begrijpen hoe burgeroorlogen worden gevochten en hoe ze zich ontwikkelen. 

Interviews met oud-strijders
Seymour richt zich in zijn onderzoek op gewapende groepen in Somalië en Zuid-Sudan. In 2003 en 2004 deed hij daar al veldonderzoek: ‘De separatistische groeperingen vertellen graag over hun strijd, dus het is niet moeilijk om contact met ze te leggen en informatie van ze los te krijgen. In Somaliland bestaat de regering zelfs uit een opstandige groepering, dus zij staan erg open om hun verhaal te vertellen. Om onderzoek te doen is separatisme dus in feite erg fijn. 

Meer tijd voor onderzoek
Seymour ziet zijn Veni niet als een massive deal: ‘Het voelt niet alsof ik de loterij heb gewonnen, al is het natuurlijk altijd fijn om te merken dat je werk als wetenschapper gewaardeerd wordt.’ De subsidie dient voor hem vooral een praktisch doel: ‘Ten eerste geeft het me een stuk meer tijd om me met mijn onderzoek bezig te houden. Normaal gesproken geef ik vier to vijf colleges per week, nu nog maar twee.’ Ook het geld is erg welkom: ‘In tegenstelling tot in de USA, krijg je bij aanstelling aan een Nederlandse Universiteit geen geld om onderzoek te doen. Dat was wel een kleine teleurstelling toen ik naar Nederland kwam.’

Wetenschapsportret Lee Seymour
2001 MA Politieke wetenschappen, Dalhousie University
2005 MA Politieke wetenschappen, Northwestern University
2005 – 2006 Doctoral Studies, Sciences Po, Parijs
2008 PhD Northwestern University, Evanston, Illinois
2008 – 2009 Postdoc Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University
2009 – 2010 Universitair docent Politieke Wetenschappen Universiteit Leiden
2010 Veni-subsidie NWO voor het onderzoek: ‘Factionalism in Civil Wars: Cohesion and Fragmentation in Armed Groups’

Pleasantly boring’
Waar komt de belangstelling van Seymour voor conflictsituaties, burgeroorlog en geweld vandaan? ‘Misschien komt mijn interesse op dit gebied wel voort uit mijn rustige jeugd. Ik ben opgegroeid in het welvarende Calgary, Canada. Een plek waar alles ordelijk verloopt, waar het met andere woorden pleasantly boring is. Misschien dat juist het enorme contrast met de conflictsituaties in Afrika me trok. Waarom is daar zoveel politiek geweld?’

Veldonderzoek in Somalië en Zuid-Sudan
Met de subsidie van 250.000 euro kan Seymour drie jaar lang verder gaan met zijn onderzoek: ‘Op de korte termijn wil ik opnieuw veldonderzoek gaan doen in Somalië en Zuid-Sudan. Er breekt een interessante periode aan: op negen januari zal er een referendum plaatsvinden over de vraag of Zuid-Sudan een onderdeel moet blijven van Sudan. Het is afwachten wat er dan gebeurt. Het uiteindelijke resultaat van mijn onderzoek zal een boek zijn dat de periode 1983 tot 2005 beslaat.’

Leave a Reply