Stelling van de week: Studievertraging = betalen!

Vrijdag 21 januari wordt op het Malieveld in Den Haag een grootscheepse protestactie gehouden tegen de geplande maatregelen van het nieuwe kabinet voor het Hoger Onderwijs. Maandagochtend hadden al bijna tienduizend studenten via Facebook aangegeven hier bij te zijn.

Om zogenaamde ‘langstudeerders’ aan te pakken wil het kabinet studenten die langer dan één jaar studievertraging hebben opgelopen in hun bachelor- of masteropleiding een boete geven van drieduizend euro. Ook de betreffende Universiteit of Hogeschool zal met dit bedrag beboet worden. Het voornemen is om deze regeling met ingang van komend collegejaar in te laten gaan. Het zal óók voor de huidige studenten gelden.

Met deze zogenoemde ‘halbeheffing’ wil de overheid 370 miljoen euro bezuinigen op het Hoger Onderwijs. Maar zal het niet voornamelijk de kenniseconomie schaden? Hoe denk jij hierover?

Meer informatie over de Kenniscrisis? Via Facebook kun je laten weten of je aanwezig bent bij de demonstratie van aanstaande vrijdag 21 januari.

 

Emile (19), eerstejaars:
‘Ik heb gemengde gevoelens over deze maatregel. Aan de ene kant ben ik het ermee eens dat dat studenten niet te lang over hun studie mogen doen. Maar de nieuwe maatregel is er naar mijn idee vooral op gericht om meer overheidsgeld in het laatje te krijgen. Door de onderwijsinstellingen extra te belasten zal de kwaliteit van het onderwijs worden aangetast. En dat terwijl Nederland juist zo steunt op haar kenniseconomie! Bovendien zullen veel families door deze maatregel in geldnood komen. Een gezin waar ik vandaan kom, met drie studerende kinderen, komt dan bijvoorbeeld gemakkelijk in de problemen. Ik ben bang dat ik een extra jaar nodig heb voor mijn studie, met een paar vakken heb ik moeite. Het kan dus best gebeuren dat het een keertje fout gaat. Maar of ik ga demonstreren vrijdag? Dat denk ik niet, politiek boeit mij niet zo. Ik heb er wel een mening over, maar doe er niet actief aan mee.’

 

Anne (21), vierdejaars:
‘Ik vind de maatregel op zichzelf niet eens zo slecht, er moet duidelijk iets gebeuren want de overheid is blut. Ik snap ook wel dat wij niet net zo lang over onze studie kunnen doen als Maxime Verhagen, tijden veranderen nu eenmaal. Maar wat ik raar vind is de terugwerkende kracht waarmee de maatregel zal worden ingevoerd. Op deze manier kun je als huidige student niet anticiperen op wat er gebeurd. Nu zou ik het persoonlijk nog wel redden, maar ik ken genoeg mensen die gewoonweg zouden moeten stoppen met hun studie. Bovendien klopt het gewoon niet: een overheid die de kenniseconomie wil stimuleren en met een dergelijke oplossing komt om te bezuinigen? Ik vind dat studenten onevenredig hard belast worden. Ik ga vrijdag dan ook zeker naar de demonstratie op het Malieveld: we moeten laten zien dat er groot verzet bestaat tegen de geplande maatregelen!’

 

Jan (28), masterstudent:
‘Ik vind het op zich terecht dat studenten meer moeten gaan betalen naarmate ze langer studeren. Maar ik vind het onterecht als mensen nu een boete gaan krijgen terwijl de voorwaarden heel anders waren toen ze aan hun studie begonnen. Dat is net zoiets als de maximumsnelheid verlagen terwijl je aan het rijden bent! Zo’n maatregel tast de rechtszekerheid aan. Mensen moeten nu beter gaan nadenken over de invulling van hun studie en misschien meer in deeltijd gaan studeren. Of ik naar de demonstratie ga vrijdag? Ik ben sowieso niet van het demonstreren en zeker niet hiervoor. Ik zou het nog overwegen om de financiële ingrepen bij de onderwijsinstellingen tegen te gaan.’

 

Leave a Reply