Van Master tot VENI: Susanna de Beer

Dat de Verenigde Staten zichzelf graag als wereldmacht zien, bewijst Capitol Hill in Washington. Dit gebouw waarin het Congres zetelt, verwijst direct naar het roemruchte verleden van het antieke Rome. De humanisten in de Renaissance hebben ervoor gezorgd dat het Romeinse culturele en literaire erfgoed weer op de kaart kwam en ingezet kon worden om bijvoorbeeld macht te legitimeren.

Wetenschapster Susanna de Beer kreeg een Veni-subsidie toegekend waarmee zij wil onderzoeken hoe dit precies in zijn werk ging en welke motieven hierbij een rol speelden.

 
Over de Veni-subsidie
De Veni is één van de subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor jonge, recent gepromoveerde onderzoekers. Zij krijgen elk 250.000 euro om drie jaar onderzoek te doen. In 2010 werden er 161 toegekend, waarvan één aan Suzanna de Beer.
19 Leidse onderzoekers wonnen een Veni-subsidie.

Erfgoed vormen
Ook in onze huidige samenleving wordt er nog volop strategisch omgesprongen met zaken uit het verleden. De Beer: “Erfgoed vorm je. Zo kan Geert Wilders bijvoorbeeld molens inzetten als symbool voor een Nederland waarnaar we zouden moeten terugkeren, terwijl de tolerantie uit de Gouden Eeuw voor hem minder bruikbaar is.”

Continue reading

Symposium Leadership.24

Studente Politicologie en Journalistiek & Nieuwe Media Emy van Steekelenburg filmt het Symposium Leadership.24 op 7 januari 2011, Universiteit Leiden.

YouTube Preview Image

Masterclass Leadership.24
Het symposium is de afsluiting van Leadership.24, een masterclass waarbij 24 studenten van verschillende masters hebben nagedacht over het concept leiderschap voor 2024. Samen hebben zij een bundel uitgegeven met hun ideeën over hoe leiderschap in de toekomst uitgeoefend zou moeten worden. Ook leerden zij zelfreflectie, een vaardigheid die nodig is voor leiders.