Wedstrijdcolumn Sebastiaan van Loosbroek: Telefoonterreur

Middelbare scholen weten niet hoe ze moeten omgaan met het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen. Dat meldde de Nationale Academie voor Media & Maatschappij onlangs na onderzoek op een aantal scholen. In een samenvatting van het rapport is te lezen dat docenten niet op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die de hedendaagse telefoon biedt, dat het een geschikt middel is om docenten te chanteren en leerlingen te pesten, en dat er geen eenduidige aanpak is tegen het gebruik ervan.    

Dat de school bedoeld is als instituut waar je dingen geleerd worden die je verder kunnen helpen in je ontwikkeling lijkt verleden tijd. Het opvoedkundige karakter lijkt steeds meer benadrukt te worden. Maar ook voor de docenten houdt het een keer op. Waar haal je de motivatie vandaan om kinderen nog iets te leren als je ziet dat de helft van de klas muziek luistert via een ingebouwde mp3-speler? Of als ze alle lessen nutteloos vinden omdat ze alles met één druk op de knop kunnen googelen met hun draadloos internet? Of erger: leerlingen die filmpjes maken van hun docenten op momenten dat ze er niet echt fraai op staan, en die vervolgens razendsnel over het net worden verspreid.   

Naast medeleerlingen moeten nu dus ook de docenten aan digitaal pesten geloven. Hun gezag is tot een dieptepunt gedaald. Wie is er debet aan deze ontwikkeling

De scholen vinden nog steeds dat de ouders verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun kinderen. Maar uit een landelijke krant bleek dat zij niet op veel steun hoeven rekenen. Geregeld zijn het namelijk de ouders zelf die hun kinderen in de les opbellen. Waar die gesprekken over gaan vraag ik me oprecht af (misschien: ‘Ben je vanmiddag bij je vader of bij mij?’), maar feit is dat deze tegenwerking van ouders een oplossing in de weg staat. De leerling dan maar zelf laten instaan voor zijn gedrag? Dat zou logischerwijs zo moeten zijn, maar zoals blijkt uit hun gedrag biedt ook dat geen oplossing. Als ze immers zouden beseffen dat het niet normaal is je leraar op de wc te filmen, zouden ze het ook niet doen. Het zijn dus toch weer de scholen zelf die de verantwoordelijkheid moeten dragen voor hun leerlingen.                                

Ware mediacoaches zouden soelaas kunnen bieden, en de docenten moeten grondig hun kennis over nieuwe media gaan bijspijkeren. En de leerlingen zouden door het krijgen van medialessen mediabewuster moeten worden. We zullen zien of dat hun mobieltjesgebruik zal veranderen. Eén troost: normvervaging leidt vanzelf tot normverandering.
Sebastiaan van Loosbroek

Leave a Reply