iPhone-gekte in Leiden

De gadgets van Apple zijn ook in Nederland mateloos populair. De Universiteit Leiden organiseerde mede hierom op 9 en 16 april een iPhone-workshop voor alle geïnteresseerden. De toestroom was overweldigend: de workshop was binnen de kortste keren vol.

Willy van Wely en Nick Peulen waren erbij en hebben onderzocht waarom de iPhone zo populair is en wat je er allemaal mee kan.

YouTube Preview Image

Leidse studenten voelen Ayaan Hirsi Ali aan de tand

Voorbereidingen Nova College Tour
Afgelopen vrijdag 19 maart waren in de Pieterskerk de opnames van Nova College Tour met Ayaan Hirsi Ali. Een select groepje Leidse studenten is in de weken voor de opnames benaderd om te brainstormen over pittige vragen voor Ayaan. Nick Peulen en Willy van Wely waren bij de voorbereidingen en de opnames, en doen verslag.

YouTube Preview Image

Uitzending Nova College Tour: dinsdag 23 maart, 21.40 uur, ned. 3