Van Master tot Veni: Dr. Eric de Brabandere

Studente Journalistiek & Nieuwe Media Janou ging langs bij Dr. Eric de Brabandere; docent Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit Leiden. Hij heeft een Veni-subsidie toegekend gekregen voor zijn onderzoek ‘Verzoening van private rechten en publieke belangen in investeringsgeschillen’

YouTube Preview Image
Over de Veni-subsidie
De Veni is één van de subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor jonge, recent gepromoveerde onderzoekers. Zij krijgen elk 250.000 euro om drie jaar onderzoek te doen. In 2010 werden er 161 toegekend, waarvan één aan Suzanna de Beer.
19 Leidse onderzoekers wonnen een Veni-subsidie.

Continue reading

Van Master tot VENI: Susanna de Beer

Dat de Verenigde Staten zichzelf graag als wereldmacht zien, bewijst Capitol Hill in Washington. Dit gebouw waarin het Congres zetelt, verwijst direct naar het roemruchte verleden van het antieke Rome. De humanisten in de Renaissance hebben ervoor gezorgd dat het Romeinse culturele en literaire erfgoed weer op de kaart kwam en ingezet kon worden om bijvoorbeeld macht te legitimeren.

Wetenschapster Susanna de Beer kreeg een Veni-subsidie toegekend waarmee zij wil onderzoeken hoe dit precies in zijn werk ging en welke motieven hierbij een rol speelden.

 
Over de Veni-subsidie
De Veni is één van de subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor jonge, recent gepromoveerde onderzoekers. Zij krijgen elk 250.000 euro om drie jaar onderzoek te doen. In 2010 werden er 161 toegekend, waarvan één aan Suzanna de Beer.
19 Leidse onderzoekers wonnen een Veni-subsidie.

Erfgoed vormen
Ook in onze huidige samenleving wordt er nog volop strategisch omgesprongen met zaken uit het verleden. De Beer: “Erfgoed vorm je. Zo kan Geert Wilders bijvoorbeeld molens inzetten als symbool voor een Nederland waarnaar we zouden moeten terugkeren, terwijl de tolerantie uit de Gouden Eeuw voor hem minder bruikbaar is.”

Continue reading

Van Master tot VENI: Sjeng Scheijen

Rusland kende aan het begin van de twintigste eeuw een vooruitstrevende en bloeiende kunstscene. Grote namen als Malevitsj en Tatlin opereerden binnen de zogenaamde ‘Russische Avant-Garde’, een beweging die ten onder ging door de opkomst van het Socialistisch Realisme. Dr. Sjeng Scheijen zal deze teloorgang onder de loep nemen en kreeg voor dit onderzoek een VENI subsidie toegekend. ‘Ze hebben hun graf mee helpen graven’.

‘De Ondergang van de Russische Avant-Garde’, zo luidt de titel van uw onderzoek. Waar ligt de focus precies?
Ik wil kijken naar de wisselwerking tussen de avantgardisten en de staat. Hoe is dit precies verlopen? Ik hoop daarbij nieuw inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van de ondergang van de Russische Avant-Garde.

Over de Veni-subsidie
De Veni is één van de subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor jonge, recent gepromoveerde onderzoekers. Zij krijgen elk 250.000 euro om drie jaar onderzoek te doen. Dit jaar werden er 161 toegekend, waarvan één aan Sjeng Scheijen. Negentien Leidse onderzoekers verwierven een Veni-subsidie.

Continue reading

Van Master tot VENI: Lee Seymour

Burgeroorlogen kosten veel meer slachtoffers dan oorlogen tussen staten. Geschat wordt dat sinds 1945 twintig miljoen mensen om het leven kwamen door ruim honderdveertig verschillende burgeroorlogen. Waarom blijven sommige opstandige groeperingen bij elkaar, terwijl andere uit elkaar vallen in verschillende facties?

En welke invloed heeft dit op de ontwikkeling van de conflicten? Op deze vragen wil de Leidse politiek wetenschapper Lee Seymour een antwoord vinden. Met zijn onderzoeksvoorstel  sleepte hij een Veni-subsidie in de wacht.

Over de Veni-subsidie
De Veni is één van de subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor jonge, recent gepromoveerde onderzoekers. Zij krijgen elk 250.000 euro om drie jaar onderzoek te doen. Dit jaar werden er 161 toegekend, waarvan één aan Lee Seymour. 
19 Leidse onderzoekers wonnen een Veni-subsidie.

Leiders
Seymour ontdekte dat de positie van leiders binnen een groep essentieel is voor het bij elkaar blijven dan wel het uitelkaar vallen van opstandige groeperingen. Deze kennis is van groot belang, want op deze manier kunnen we beter begrijpen hoe burgeroorlogen worden gevochten en hoe ze zich ontwikkelen. 

Continue reading